Εταιρική Ασφάλεια

H επιχείρησή σας περικλείει προσπάθειες ετών, όνειρα και στόχους ζωής που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο και την ποιότητα του τρόπου ζωής σας και της οικογένειάς σας.

Η εξασφάλιση από κάθε κίνδυνο, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, αποτελεί πράξη ευθύνης και βασικό σκαλοπάτι για την ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών σας στόχων.

Στην Smart Insurance έχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τόσο την υλική όσο και την ανθρώπινη υποδομή της επιχείρησής σας έτσι ώστε να σας απαλλάξουμε από περιττά άγχη για το παρόν και το μέλλον.

Πέραν των βασικών καλύψεων πυρός και κλοπής έχουμε την δυνατότητα να συνθέσουμε το πρόγραμμα ασφάλισης της δικής σας επιχείρησης επιλέγοντας καλύψεις όπως:

 • Κάλυψη κακόβουλων και τρομοκρατικών ενεργειών
 • Απώλεια κερδών
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Νομική κάλυψη
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Αστική ευθύνη προϊόντος
 • Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων
 • Αστική ευθύνη από επέκταση πυρκαγιάς

…και μια σειρά άλλων καλύψεων από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες τόσο στην χώρα μας όσο και πανευρωπαϊκά.

 • Ομαδικά Προγράμματα
 • Νομική Προστασία

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close