Ασφάλεια Αλλοδαπών

Παρέχεται σε αλλοδαπούς μετανάστες προκειμένου να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα και είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)

Ασφαλιστικές Καλύψεις

 • Θάνατος από Ατύχημα 15.000 €
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000 €
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 15.000 €
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 1.500 €
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου 10.000€

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close