Ασφάλεια Ποδηλάτου

Η Smart Insurance παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων μέσω ενός νέου εκπτωτικού πακέτου, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Βασικές Καλύψεις

  • Αστική Ευθύνη Τρίτων για Σωματικές Βλάβες έως 40.000€
  • Αστική Ευθύνη Τρίτων για Υλικές Ζημιές έως 10.000€

Προαιτερικές Καλύψεις

  • Ολική Κλοπή Ποδηλάτου (απαλλαγή 10%)
  • Ιδίες Ζημιές Ποδηλάτου (απαλλαγή 15%)

    By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close