Επαγγελματική Αστική Ευθύνη*

Ο ελεύθερος επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο πλέον ο καταναλωτής έχει υψηλές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που λαμβάνει.
Παράλληλα το νομικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή εκσυγχρονίζεται και συγκλίνει με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά τα οποία παρέχουν πλήρη προστασία στις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι πολίτες για μια σειρά από επαγγέλματα.
Η επαγγελματική αστική ευθύνη σας προστατεύει από μια σειρά “κινδύνων” που μπορεί να δημιουργήσουν οικονομικές, και όχι μόνο, αξιώσεις από τρίτους απέναντι σας και να θέσουν σε κίνδυνο την φήμη σας και τον οικονομικό σας σχεδιασμό.

Συνοπτικά η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη δημιουργεί μια “ομπρέλα” προστασίας για:

 •  Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα
 • Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων

Μερικά από τα επαγγέλματα που πλέον είναι απαραίτητη η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη είναι :

 • Δικηγόροι
 • Λογιστές & ορκωτοί ελεγκτές
 • Γιατροί
 • Εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας
 • Ασφαλιστικοί σύμβουλοι
 • Ταξιδιωτικοί πράκτορες
 • Κομμωτές – Αισθητικοί
 • Φυσιοθεραπευτές – Χειροπράκτες
 • Τεχνικοί Η/Υ
 • Κατασκευαστές

Η Smart Insurance έχοντας πρόσβαση στο σύνολο των προϊόντων Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, αλλά αν παραστεί ανάγκη και της Ευρωπαϊκής, σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προκειμένου να σχεδιάζετε χωρίς ανασφάλεια το μέλλον σας.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close